سیستم تصفیه آب شرکت روشن ناب نیکان صنعت

به روش اسمز معکوس( RO )

سیستم تصفیه آب شرکت روشن ناب نیکان صنعت

به روش اسمز معکوس( RO )

ساخت دستگاه های آب شیرین کن توسط شرکت روشن ناب نیکان صنعت به روش اسمز معکوس (RO)

تشريح فرآيند اسمز معکوس:

یک غشاء نیمه تراوا )ممبرین( RO  بین دو محلول با غلظت های متفاوت قرار میگیرد. پدیدهی اسمز وقتی اتفاق میافتد که آب خالص از یک محلول نمکی رقیق، پس از عبور از میان ممبرین RO ،به سمت محلول نمکی با غلظت بالاتر در بخش دیگر جاری شود و سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی در قسمت غلیظ تر گردد. جریان آب وقتی قطع میشود که فشار ستون محلول نمکی با اختالف پتانسیل شیمیایی بین دو محلول آبی برابر شود. نقطه تعادل برای ارتفاع ستون آب در غالب فشار آب وارد شده بر روی ممبرین، فشار اسمزی نامیده میشود. اگر نیرویی به این ستون از آب وارد گردد، مسیر جریان آب از میان ممبرین میتواند برعکس شود. این پدیده اسمزمعکوس نامیده میشود. چنین جریان معکوسی سبب تولید آب خالص از محلول نمکی میشود، به علت این که ممبرین اجازه عبور به نمک را نمیدهد. امروزه فرایند اسمز معکوس جزء یکی از جدیدترین و متداول ترین روشهای جداسازی به خصوص در تصفیه و شیرین سازی آبهای نیمه شور و شور محسوب می شود.

شرح فرآيند تولید آب شیرین در دستگاه های ساخت شرکت روشن ناب نیکان صنعت:

سیستم کامل تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) شامل بخش پیش تصفیه، بخش تامین فشار مورد نیاز، بخش غشایی )ممبرانها( و بخش بعد از تصفیه غشایی میباشد. برای افزایش بازدهی و طول عمر سیستمهای اسمز معکوس، وجود پیش تصفیهای موثر برای آب خام ورودی )خوراک( ضروری است. انتخاب پیش تصفیه مناسب، بازدهی و طول عمر ممبرینها را بدلیل کاهش جرم گرفتگی و ایجاد رسوبات بر روی ممبرانها، افزایش میدهد. در نتیجه شدت جریان محصول، کیفیت محصول )عدم عبور نمک(، راندمان عملکردی و هزینه های عملیاتی و نگهداری سیستم کاهش می یابد.

جهت انجام عملیات شستشوی شیمیایی دستگاه و ممبرانها از یک عدد پمپ (مشترک با پمپ تغذیه ) و مخزن آماده سازی مواد شیمیایی استفاده شده است تا در مواقع خاموش شدن دستگاه و موارد لزوم با آماده سازی محلول شستشو عملیات  CIP   انجام گیرد.

ممبرانهای Filmtech:

استارت مناسب در  سیستمهای تصفیه آب ضروری است تا ممبرانها را برای سرویس اجرایی آماده نماید و از صدمه به ممبرانها )تخریب ممبرانها) به خاطر شوک هیدرولیکی یا ازدیاد آب ورودی (overfeeding) جلوگیری کند.

سیستم تزريق آنتي اسکالانت :

شرکت روشن ناب نیکان صنعت در ساخت دستگاه های RO  جهت تزریق ماده ضد رسوب آنتی اسکالانت ، مطابق دستور العمل مقدار نیاز از مواد آنتی اسکالانت را با آب خالص آب تصفیه شده در تانک تزریق مخلوط نموده و از طریق دوزینگ پمپ تزریق صورت می پذیرد.

فیلترهای میکروني:

فیلترهای میکرونی جهت حذف ذرات معلق موجود در آب تا سایز 5 میکرون استفاده می شوند. آب خروجی از محفظه های میکرونی تقریبا عاری از مواد معلق و مناسب جهت ورود به ممبرین ها می باشد

در زیر فرم چک لیست هفتگی سیستم RO قرار دارد:

آلودگي بیولوژيکي:

تمامی آبهای تصفیه نشده دارای میکروارگانیسمهایی نظیر باکتریها، جلبکها، قارچها، ویرو سهای مختلف می باشند. اندازه معمول باکتریها بین 1 تا 3 میکرومتر میباشد. میکروارگانیسم ها بشکل کلوئیدی نیز قابل مشاهده هستند که میبایست از طریق پیش تصفیه از بین بروند. تفاوت بین میکروارگانیسم ها و ذرات کلوئیدی اینست که ذرات کلوئیدی توانایی دارند تا دوباره تولید شده و به شکل بیوفیلمی تحت شرایط زیستی مناسب درآیند.

آلودگی زیستی یکی از معمولترین و شدیدترین مشکلات در عملکرد سیستم های RO می باشد به خصوص برای دستگاه هایی که از آبهای محیطی و یا آبهای آلوده باکتریایی به عنوان منبع تغذیه استفاده شود. کنترل فعالیتهای میکرو بیولوژیکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. طراحی و عملکرد پیش تصفیه مناسب و صحیح، ضروری می باشد . میکروارگانیسم های وارد شده به سیستم RO با سطح وسیع ممبرانی مواجه می شوند که محل تجمع ارگانهای غذایی حل شده در آب می باشد. اینجا محیطی ایده آل برای تشکیل یک بیوفیلم می باشد.آلودگی بیولوژیکی ممبرانها بطور جدی به عملکرد سیستم RO تاثیر میگذارد. نشانه ها و علائم آشکار هستند در صورتیکه تفاضل فشار از منبع به مرکز رو به افزایش باشد که در نهایت منجر به تخریب مکانیکی اجزای ممبران (به دلیل بالا بودن تفاضل فشار) و کاهش جریان ممبران خواهد شد. در این زمان، آلودگی زیستی حتی در بخش اشباع شده نیز منتشر می شود و در نتیجه آب تولیدی نیز آلوده میگردد.یک بیوفیلم بدلیل اینکه از میکروارگانیسم هایش در برابر مواد شیمیایی گندزدا محافظت میکند به سختی از بین میرود. علاوه بر این، از بین بردن ناقص بیوفیلم ها منجر به انتشار سریع آنها میگردد. بنابراین، جلوگیری از انتشار آلودگی بیولوژیکی مهمترین هدف فرایند پیش تصفیه می باشد. پتانسیل آلودگی بیولوژیکی در آبهای سطحی بیشتر از آبهای نسبتاً خوب است. مقیاس های احتمالی برای مقابله با آلودگی بیولوژیکی در حین عملکرد سیستم RO بایستی مورد بررسی جدی قرار گیرد.

کنترل رسوبگذاری:

جرم گیری ممبران RO زمانی اتفاق میافتد که نمکهای قابل انحلال بیشتر از محدوده انحلالشان در بین اجزاء تجمع می کنند. بعنوان مثال اگر یک سیستم RO با 50 %بازیافت کار کند تجمع در جریان مرکزی دو برابر تجمع در جریان منبعی خواهد بود. افزایش بازیافت دستگاه به معنای بالارفتن خطر جرم گیری می باشد. بنابراین دقت کنید که حل شدن نمکهای سبک از محدوده قابل انحلال فراتر نرود که منجر به ته نشینی و رسوب گیری میگردد.

در سیستم RO معمول ترین نمکهای قابل انحالل شامل CaSo4 ،CaSo3  و سیلیکا می با شد. دیگر نمکهایی که مشکلات رسوبی بالقوهای را ایجاد میکنند شامل CaF2 ،BaSo4 و SrSo4 می باشند. مواد جرمگیر دارای تاثیر “آستانهای (threshold )  “هستند به این مفهوم که جذب مقدار کمی از این مواد مخصوص توسط میکروکریستالهای سطحی، از گسترش و رسوب کریستالها جلوگیری میکند.بیشترین ماده مصرفی به عنوان ماده رسوبگیر، SHMP سدیم هگزا متا فسفات می باشد .

باید دقت کنید که SHMP در مخزن ذخیر DOSING بوسیله آب تجزیه نشود. تجزیه بوسیله آب نه تنها بازدهی مواد بازدارنده رسوب را کاهش میدهد بلکه خطر ایجاد رسوب فسفات کلسیم را هم بوجود میآورد. رسوبزداهای ارگانیک پلی متریک از SHMP بسیار موثرتر هستند. با این حال احتمال بروز واکنشهای رسوبی با پلی الکترولیت های کاتیونی یا cation Multivalent مثل آلومینیوم یا آهن وجود دارد. از بین بردن ماده تولید شده مشابه چسب، از روی اجزای ممبران بسیار مشکل می باشد.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.